Analysekonsulent til Voxmeter A/S

 

Analysekonsulent, med knivskarpt overblik og kommerciel indsigt til Voxmeter A/S

N�gleord:
� Erfaring med kvalitative og kvantitative analyser
� St�rk i databehandling
� Proaktiv og med gode kommunikative skills


Voxmeter A/S har mange �rs erfaring med udvikling af analysev�rkt�jer og besk�ftiger omkring 24 fastansatte medarbejdere, samt 150 interviewere/researchere. Siden opstarten har der v�ret fokus p� udvikling af produkter af h�j kvalitet, bl.a. CEM og CRM-systemet Catglobe. Voxmeter har hovedkontor i K�benhavn, samt afdelinger i Herning og Vietnam/Saigon. Voxmeter er specialister i Customer Experience Management (CEM), analyser og interview. Siden 1997 har Voxmeter v�ret specialister i analyser, interview og it-automatisering af markeds- og kundedialogl�sninger bygget op om CRM og CEM.

Voxmeter er beriget af et sp�ndende, alsidigt og sjovt arbejdsmilj�, hvor hovedfokus altid har v�ret effektivitet og kvalitet. Parametre som har sikret Voxmeters succes og en f�rende position i branchen.

Voxmeter er beliggende centralt i K�benhavn K, og er en virksomhed med stor entrepren�r�nd kombineret med mange �rs faglig ballast og en st�rk kundeportef�lje.

Jobbet:
Du bliver en del af et dynamisk team, der arbejder med f�lles m�l. Kunderne er defineret som et bredt udsnit af dansk erhvervsliv, p� tv�rs af brancher og segmenter. Du f�r et t�t samarbejde med salgsafdelingen, og din opgave er at tilrettel�gge, underst�tte og rapportere ift. kunderne. Du f�r en rolle som trusted advisor for kunderne, og vil f� en specialistrolle p� indledende kundem�der, hvor du bidrager med faglige inputs.

Efterf�lgende bliver dine opgaver at udarbejde databaseret beslutningsgrundlag til at underst�tte kundernes forretning.

Du f�r et job med en stor kontaktflade, b�de internt og eksternt.

Som en del af en mindre organisation er det vigtigt, at du har lyst til et job, der er meget bredt og som du selv kan v�re med til at definere. Du f�r reference til selskabets direkt�rer.

Kandidaten:
Du trives i en lille organisation, hvor rollerne ikke er stringente og hvor alle arbejder sammen p� kryds og tv�rs. Du er drevet af data, er rationel og faktuel, samtidig med, at du har et godt perspektiv. Du er systematisk, detaljeorienteret og vant til at bearbejde data og statistikker. Du er vant til at arbejde med SPSS eller lignende, og har en god indsigt i b�de kvalitative og kvantitative analyser. Du har en relevant teoretisk baggrund p� kandidatniveau, gerne suppleret med praktisk erfaring enten fra lignende stilling eller fra intern analysefunktion. Dine standarder er meget h�je og det du ikke kan, det kan du l�re! Du bliver en del af et professionelt team, hvor barren er h�j og som har v�ret med til at s�tte standarderne i analysebranchen i mange �r.

Din profil:
� Du er en trov�rdig og positiv person, som arbejder fokuseret og systematisk
� IT kundskaber over middel, inkl. Excel, statistikprogrammer og power point
� Effektiv og struktureret, fagligt stolt og med en nysgerrighed, du bruger til at s�tte dig ind i nye arbejdsomr�der/viden.
� I stand til at kunne prioritere de arbejdsopgaver, der l�bende kommer ind og kan trives med, at det ikke altid g�r som planlagt.
� Du er engageret og kan tage ejerskab for dine opgaver. Du er bevidst om, at fleksibilitet er gensidig og p�kr�vet i en lille organisation

Du f�r:
� En sp�ndende og udviklende arbejdsdag med stor indflydelse
� Fri omgangstone og gode kollegaer
� Stor fleksibilitet og frihed under ansvar
Virksomheden tilbyder:
Voxmeter er en moderne virksomhed med en flad organisationsstruktur, der giver den enkelte mulighed for indflydelse og frihed under ansvar. Vi l�gger v�gt p� fleksibilitet i arbejdstilrettel�ggelsen, godt arbejdsmilj� og en engageret og �benhjertig omgangstone.

S�g stillingen:
Sabroe Selection varetager rekrutteringen. Har du sp�rgsm�l til stillingen, er du velkommen til at kontakte Alice Sabroe hos Sabroe Selection p� tlf. 7023 8360. Stillingen s�ges via vores hjemmeside www.sabroe-selection.dk, �Registrer cv�, hvor du skal indtaste dine stamdata, samt vedl�gge din ans�gning og cv i pdf-format. Ans�gningerne behandles i den r�kkef�lge de modtages. M�rk ans�gningen: Job nr. 2545.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt

Søg stillingen via CV-registreringen her


Uopfordrede ansøgninger
Sabroe Selection modtager gerne uopfordrede ansøgninger og CV'er til emnebanken, idet mange stillinger ikke vil blive annonceret. Alle ansøgninger og CV'er registreres her